Hotel
Palmiye ağacının etrafından dolaşarak hotele girin ve içerideki görevli ile konuşun. Size odanızın anahtarını verecek. Demodan sonra ileriye, sola, tekrar sola, sağa ve son olarak da iki kere ileriye gidin. 17 numaralı kapıyı envanter ekranınızdaki anahtar ile açıp içeriye girin.
İçeri girdiğinizde ilk olarak sola dönün ve lambanın önündeki notu okuyun ve anahtarı alın. Yatağın yanındaki masadan hotel ve müzenin broşürünü alın. Tekrar yatağın diğer tarafına geçin ve yatağın üzerindeki çantayı açın. Cameron’un giysilerini çekin ve altından çıkan anahtarı ve feneri alın. Odadan çıkın ve aşağıya, lobiye inin.

Aşağıya indiğinizde oyunun başındaki görevlinin yerinde olmadığını göreceksiniz. Masanın arkasına geçin ve ziyaretçi defterini açın. Moira’nın 18 nolu odada olduğunu göreceksiniz. Siz ziyaretçi defterini incelerken hotelin önüne bir taksi gelecek. Taksiye binin, sizi müzeye götürecek.

Müze
Taksiden indikten sonra ilerleyin ve envanter ekranınızdaki müzenin anahtarı ile kapıyı açın. İçeri girdikten sonra sola dönün ve iki kere ileri gidin ve sağınızdaki kapıdan girin. Girdiğiniz yer müzenin deposu. İleri gidip diğer kapıdan da girin. Merdivenlerden aşağıya inin ve merdivenlerin yanındaki rafa doğru ilerleyin. Raftan penseyi alın. Rafın yanındaki kutuyu pense ile açın ve içindekini alın. Bulunduğunuz kattaki kapı kilitli. Yukarıya çıkıp müzeye dönün.

Sola dönün ve koridorun sonuna kadar ilerleyin. Tekrar sola dönün ve üç kere ilerleyip sola dönün. İki kere ileriye gidin ve duvarın yanındaki cam sandığa bakın. Buradaki Mısır Haçı daha sonra işinize yarayacağı için yerini aklınızda tutun. Tekrar arkanıza dönün ve bir kere ilerleyin. Solunuzdaki kapıdan girin. Burası Moira’nın ofisi. İleriye gidin ve çantayı açın. İçindeki notu okuyun. Şimdilik çantadaki anahtarı alamıyoruz. Sağa dönün ve masanın üzerine bakın. Isfet ile ilgili notu alın ve dosyadaki Ka’nın iki heykeli hakkındaki yazıyı okuyun. Ayrıca dosyadaki hiyeroglifler daha sonra işinize yarayacağı için bunları bir yere not alın.

Sağa dönün ve dosya kabinine gidin. M-P çekmecesinden Maat ile ilgili notu alın. Arkanıza dönün ve karşınızdaki kapıyı envanter ekranınızdaki maymuncuk ile açıp içeriye girin. Burası Al Salem’in odası. İleriye gidin ve masanın çekmecesini açın. Geri dönün ve girdiğiniz kapının yanındaki sandığa bakın. Kilidinin Mısır Haçı şeklinde olduğunu göreceksiniz. Merdivenin yanındaki kapıya gidin ve maymuncukla kapıyı açın. Dışarıya çıktığınızda ayak sesleri duyacaksınız. Sağa dönün ve Mısır Haçının bulunduğu sandığa gidin. Sandığı maymuncuğunuz ile açıp Mısır Haçını alın. Al Salem’in ofisine geri dönün ve sandığı Mısır Haçı ile açıp anahtarı alın. Ofisten çıkın ve sola doğru ilerleyin ve sol merdivenden yukarıya çıkıp kapıya kadar ilerleyin. Bulduğunuz anahtar ile kapıyı açın ve içeriye girin. Soldaki ve sağdaki duvarlarda iki tane oyuk var. Bunları açın. Altara ve duvarın yanındaki sandığa bakın. Odadan dışarıya çıkın ve oyunu kaydedin.

Merdivenlerden aşağıya inin Moira’nın ofisine doğru gidin. İlerlediğinizde bir demo çıkacak. Demodan sora envanter ekranınızı açın ve fenerinizi çalıştırın. Üç kere ileriye gidin. Sağınıza dönün ve yerdeki kabloyu alın. Kapının yanındaki elektrik düğmesine tıklayın ve bulduğunuz kabloyu burada kullanın. Artık etrafı görebiliyorsunuz.

Arkanıza dönün ve iki kere ileriye gidin. Burada oyunu kaydedin ve üzerinde etiket olan kutuya bakın. Etikete baktıktan sonra ayak sesleri duyacaksınız. Hemen kutunun yanındaki siyah heykelin arkasına saklanın. Bir demo çıkacak. Demonun sonunda tekrar hotel bahçesine döneceksiniz.

Hotel
Hotele girdiğinizde solunuzdaki koltukların bulunduğu yere gidin ve masanın üzerindeki kağıdı okuyun. Lobi masasının arkasına geçin ve 18 numaralı odanın anahtarını alın. Yukarıya çıkın ve 18 nolu odanın kapısını, aldığınız anahtar ile açın. İçeri girdikten sonra sağınızdaki çekmeceyi açın. Al Salem’in notunu okuyun. Dolaba doğru gidin ve dolabı açarak günlüğü alın. Günlük şimdilik kilitli ve kilidi müzede, Moira’nın ofisindeki çantada. Odadan çıkmak için kapıya doğru ilerleyin. Kapının önüne geldiğinizde biri kapıya vurmaya başlayacak. Demodan sonra size bir kağıt verecek. Aşağıya inin ve merdivenlerin solundaki koridora girerek bara girin. Sağa dönün ve sandalyede oturan adamla konuşun. Demodan sonra masadaki Cairo Telegraph’ı okuyun. Bardan çıkın ve odanıza dönün. Odanıza giderken sesler duyacaksınız. Odanıza vardığınızda kapısının açık olduğunu göreceksiniz. İçeriye girin ve pencerenin önündeki sandalyeyi alın. Dolabın yanına koyun ve üzerine çıkın. Konuşmalar bittikten sonra broşürden müzeye tıklayın ve müzeye gidin.

how many women cheat why men have affairs why are women unfaithful
go marriage affairs why wife cheat
reasons why husbands cheat read unfaithful spouse
how often do women cheat on their husbands why married men cheat on their wives online
go women who love to cheat my wife cheated
cheat on my husband women that cheat website
cheat on my husband I cheated on my girlfriend website