Not: Lütfen bu işlemi yapmadan önce dosyalarınızın yedeğini her ihtimale karşı alın.

Bir metin okuyucusu yardımıyla Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\XCOM 2\XComGame\Config klasörüne girin. Aşağıdaki parametreleri, belirtilen dosyalara uygulayın.

Görevde daha sıkı düşmanlar parametresi: MaxSoldiersOnMission (DefaultGameData.ini dosyası)

Düşük canlı düşmanlar parametresi: CharacterBaseStats[eStat_HP]
(DefaultGameData_CharacterStats.ini doyası)

Özel pompalı tüfekler parametresi: AllowedWeapons=(SlotType=eInvSlot_PrimaryWeapon, WeaponType="rifle") (DefaultClassData.ini dosyası)

Daha iyi gizlilik parametresi: STEALTH_CHARGES (DefaultGameData_SoldierSkills.ini dosyası)